Salut, te poți autentifica sau iți poți crea un cont nou.
Part of the Midis Group
 
 
0
Coşul tău este gol!

Vineri, 16 Februarie magazinul va fi închis pentru inventar.
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create.


 Prețuri service
 Stadiul reparației
 Consultanță - programare online
 service@istyle-pro.ro

Asistenţă online Apple dedicată României
Manuale în limba română ale produselor Apple
Statusul garanției Apple
Programe extinse de service Apple
 

iSTYLECare|iSTYLECare+

iSTYLECare|iSTYLECare+


FOARTE IMPORTANT:

Pachetele de servicii iSTYLECare și iSTYLECare+ nu au legatură și nu influențează Garanția de Conformitate, acordată conform Legii nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora; Consumatorul, definit conform Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, beneficiază fără costuri suplimentare de Garanția de Conformitate de 24 luni.

"Consumator - orice persoana fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care, în cadrul contractelor care intra sub incidența prezentei legi, acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale"

"iSTYLECare pentru Consumatori" este extinderea garanției de la 2 ani la 3 ani.


iSTYLECare

Extindere garanție hardware pentru calculatoare

 • Persoane fizice: de la 2 ani la 3 ani.
 • Persoane juridice: de la 1 an la 3 ani.

Poate fi achiziționat oricând, în perioada de garanție standard a produsului, doar în primele 8 luni de la data achiziției

iSTYLECare acoperă:
Costul pieselor și al manoperei necesare reparării defectelor hardware de fabricație sau de material.

iSTYLECare nu acoperă:
Defectele imputabile utilizatorului:

 • nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, păstrare, depozitare, transport;
 • folosirea unor produse software/hardware incompatibile cu echipamentul.

 

iSTYLECare include:

 • suport tehnic hardware pentru instalare, montare şi conectivitate;
 • suport tehnic software pentru setările sistemului de operare (exclusiv recuperare de date).
 • suport tehnic telefonic în utilizarea de bază a sistemului de operare și a aplicațiilor preinstalate odată cu sistemul.
 

iSTYLECare nu include:

 • extinderea garanţiei pentru urmatoarele componente hardware: baterii (litium-ion, litium-polymer, etc..) - exceptând situația în care se dovedește că această componentă nu funcționează corespunzător din cauza unui defect de fabricație. Diagnoza se va face folosind un test de baterie pus la dispoziția service-ului nostru de către Apple; harddisk (2.5”, 3.5”, SSD).
 • suportul pentru alte aplicații decât cele care vin preinstalate odată cu sistemul achiziționat.

iSTYLECare+

Pachet de servicii care cuprinde:

 • Extindere garanție hardware pentru iPad de la 1 an la 2 ani.
 • Asigurare* pentru produs avariat (1 incident).

* Cu franșiză, plătibilă la momentul incidentului. Valoare franșiză: 280 Lei (inclusiv TVA)

Cazuri de avarii acceptate:

 • Daune fizice cauzate de un eveniment spontan, extern şi neprevăzut, ce afectează funcționarea normală a bunului asigurat.
      Daune fizice incluse acceptate:
  • carcasă lovită, îndoită, deformată
  • ecran fisurat sau spart;
  • sticlă protectoare ecran fisurată, ciobită sau spartă;
      Evenimentul este:
  • neprevăzut dacă intervine brusc, fără a exista posibilitatea de a fi anticipat.
  • extern, atunci când cauza care îl produce nu este controlată de către Client.
      Daunele trebuie să afecteze funcționalitatea echipamentului.
 • Defectarea echipamentului datorită contactului cu lichide, fără ca echipamentul să prezinte urme de lichid în componentele sale.
 • Defectarea echipamentului datorită unor obiecte străine în porturile echipamentului.

Cazuri de avarii neacceptate:

 • Daune fizice precum:
  • distrugere totală a echipamentului;
  • vandalism, abuz;
  • modificări sau servisări neautorizate asupra echipamentului;
  • echipament dezasamblat sau cu componente lipsă;
 • Disfuncționalitate parțială sau totală a echipamentului datorită instalării de software neautorizat.
 • Dovezi evidente că echipamentul prezintă urme de lichid în componentele sale (în porturi, sub geamul de protecție)

iSTYLECare+ nu acoperă:

 • Furtul sau pierderea echipamentului. Acte de terorism sau evenimente de forţă majoră;
 • Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, păstrare, depozitare, transport (exclusiv primul incident);
 • Folosirea unor produse software/hardware incompatibile cu echipamentul.
 • Daune rezultate din neglijența dovedită a Clientului sau a persoanelor pentru care acesta este responsabil ori a membrilor apropiaţi ai familiei sale;
 • daune de consecință, orice pierderi indirecte datorate avariei produsului, compensaţii pentru lipsa posibilităţii de a utiliza bunul asigurat sau orice pierdere indirectă sau urmarea unor consecinţe de orice fel, incluzând dar fără a se limita la recuperarea sau înlocuirea oricăror accesorii externe, software, date stocate sau prevenirea/detectarea de viruşi;

Extindere de garanție:

 • Costul pieselor și al manoperei necesare reparării defectelor hardware de fabricație sau de material.

iSTYLECare+ include:

 • Suport tehnic hardware pentru instalare, montare şi conectivitate;
 • suport tehnic software pentru setările sistemului de operare (exclusiv recuperare de date).
 • suport tehnic telefonic în utilizarea de bază a sistemului de operare și a aplicațiilor preinstalate odată cu sistemul.

iSTYLECare+ nu include:

 • Suportul pentru alte aplicații decât cele care vin preinstalate odată cu sistemul achiziționat.

Suportul tehnic este disponibil:

 • telefonic în limba română şi engleză la telefoanele 021-316.10.71, 021-316.10.72 sau 07029-APPLE, de Luni până Vineri între orele 11:00 – 19:00 numai pentru problemele tehnice ce pot fi rezolvate telefonic conform deciziei luate de la caz la caz de tehnicienii iStyle;
 • în locaţia Centrului de Service Autorizat Apple - Bd. Naţiunile Unite nr. 4, bl. 107A, sector 5, Bucureşti - în urma unei programări prealabile, în maxim 24 ore, de Luni pâna Vineri între orele 11:00 – 19:00.

Responsabilităţile iSTYLE Pro:

 • Perioada de garanţie pentru un echipament Apple livrat de către iStyle beneficiarului, are ca data de începere data livrării înscrise pe Certificatul de Garanţie şi Conformitate completat şi predat clientului odată cu echipamentul.
 • La începerea procedurii de servisare pentru un echipament se va întocmi o notă de recepție în două exemplare, unul la client, unul la specialistul iSTYLE PROFESSIONAL SERVICES S.R.L.. În această notă vor fi consemnate aspectul carcasei (zgarieturi, leziuni), defectul reclamat de client, eventuale probleme legate de functțonarea calculatorului în afara defectului reclamat, data intrării în servisare, datele de contact ale clientului.
 • Termenul de livrare standard pentru componentele/unitățile înlocuitoare de către Apple la Centrul Autorizat Service iStyle este de 5 (cinci) zile lucratoare.
 • Repararea se face numai prin înlocuirea componentelor / întregii unități de către producătorul Apple. Componentele / unitățile defecte devin proprietatea Apple.
 • La terminarea reparării echipamentului servisat specialistul iSTYLE PROFESSIONAL SERVICES S.R.L. va închide nota de service menţionând operatiunile efectuate, eventuale piese înlocuite, dacă s-a înlocuit în întregime unitatea, precum și alte observații.
 • Buna funcționare a echipamentului servisat va fi testată în prezența clientului.
 • Termenul de garanție pentru componentele/unitățile înlocuitoare este de 90 (nouazeci) zile de la data predării echipamentului funcțional către client sau până când expiră serviciul iSTYLECare / iSTYLECare+. Se ia în considerare perioada cea mai îndelungată.

Responsabilităţile cumparatorului:

 • La recepționarea produselor înlocuitor de către beneficiar, acesta va avea obligativitatea de a verifica funcționalitatea Bunului recepţionat.
 • Orice încălcare a condiţiilor de garanţie şi conformitate înscrise pe Certificatul de Garanţie şi Conformitate iSTYLE Pro atrage invalidarea garanţiei oferite de iSTYLE Pro, inclusiv iSTYLECare / iSTYLECare+, cu preponderenţă: echipamentele care prezintă semne de lovitură sau șocuri mecanice (exclusiv primul incident) sau contactul cu orice fel de lichid; echipamente modificate de catre utilizator fără consultarea şi acordul unui specialist iStyle.
 • Suportul tehnic şi garanţia vor fi asigurate doar în baza prezentării certificatului de garanţie și conformitate și a dovezii de achiziție a iSTYLECare / iSTYLECare+ (factura de achiziție) ce trebuie sa însoţeasca orice solicitare tehnică adresată de către client.
 • Clientului i se recomandă să efectueze o copie de siguranță a sistemului de operare, aplicațiilor și datelor personale înainte de a intra în procedura de servisare. Integritatea datelor nu este asigurată: pierderea acestora in urma intervenției în service nu poate fi imputată iSTYLE PROFESSIONAL SERVICES S.R.L. sau tehnicianului.
 • Clientul are obligația de a semna Nota de Recepție/Predare în/din Service ce se întocmesc de către specialistul iSTYLE Pro în cadrul procesului de servisare.
 • Clientul are obligaţia să semnaleze din timp orice simpton al unei posibile defecţiuni către Centrul de Service Autorizat Apple - iSTYLE Pro.